درباره ی ما

کلینیک روانشناسی ندای آگاهی تا آرامش در سال 1399 با تلاش سرکار خانم مهتا عبدالسلامی با هدف ارائه خدمات تخصصی و با کیفیت مشاوره روانشناسی در سازمان بهزیستی کشور ثبت و تاسیس گردید . هدف این موسسه ارائه خدمات روانشناختی متناسب با نیاز های فردی مراجعان است . ما در تلاش برای ایجاد یک محیط امن و مامنی هستیم که در آن مراجعه کنندگان بتوانند احساسات ، افکار ، و رفتارهای خود را کشف کنند تا بینشی کاملتر و سازنده تر نسبت به خود و زندگیشان به دست آورند .

درباره ما _ کلینیک روانشناسی ندای آگاهی تا آرامش

کلینیک روانشناسی ندای آگاهی تا آرامش در سال 1399 با تلاش سرکار خانم مهتا عبدالسلامی با هدف ارائه خدمات تخصصی و با کیفیت مشاوره روانشناسی در سازمان بهزیستی کشور ثبت و تاسیس گردید . هدف این موسسه ارائه خدمات روانشناختی متناسب با نیاز های فردی مراجعان است . ما در تلاش برای ایجاد یک محیط امن و مامنی هستیم که در آن مراجعه کنندگان بتوانند احساسات ، افکار ، و رفتارهای خود را کشف کنند تا بینشی کاملتر و سازنده تر نسبت به خود و زندگیشان به دست آورند .

هدف ما

تلاش ما در این جهت است که به مراجعین خود کمک کنیم تا درک بهتری از خود و روابط خود با دیگران داشته باشند تا بتوانند تغییرات مثبتی در زندگیشان ایجاد کنند .
تیم ما با همکاری روانشناسان مجرب ، متخصص و تواندمندش ، توانسته جزو برترین موسسات ارائه خدمات مشاوره ای قرار بگیرد . هدف ما تحکیم و تقویت نهاد خانواده حل تعارضات بین فردی و یافتن راهکارهایی برای حال بهتر هر فرد مراجعه کننده میباشد . یافتن استعداد و خلاقیت های فرزندانمان ، پیدا کردن ابزارهای بازم برای رشد و توسعه شخصی ، مشاوره فردی ، جلسات گروه درمانی ، کارگاه ها و همچنین ایجاد راهی برای کسانی که در خارج از ساعات کاری کلینیک به دنبال حمایت و ارتباط با ما هستند ، از جمله خدمات کلینیک ندای آگاهی تا آرامش میباشد .

هدف ما

تلاش ما در این جهت است که به مراجعین خود کمک کنیم تا درک بهتری از خود و روابط خود با دیگران داشته باشند تا بتوانند تغییرات مثبتی در زندگیشان ایجاد کنند .
تیم ما با همکاری روانشناسان مجرب ، متخصص و تواندمندش ، توانسته جزو برترین موسسات ارائه خدمات مشاوره ای قرار بگیرد . هدف ما تحکیم و تقویت نهاد خانواده حل تعارضات بین فردی و یافتن راهکارهایی برای حال بهتر هر فرد مراجعه کننده میباشد . یافتن استعداد و خلاقیت های فرزندانمان ، پیدا کردن ابزارهای بازم برای رشد و توسعه شخصی ، مشاوره فردی ، جلسات گروه درمانی ، کارگاه ها و همچنین ایجاد راهی برای کسانی که در خارج از ساعات کاری کلینیک به دنبال حمایت و ارتباط با ما هستند ، از جمله خدمات کلینیک ندای آگاهی تا آرامش میباشد .

مهتا عبدالسلامی

مدیر و بنیانگذار کلینیک مشاوره و روان درمانی ندای آگاهی تا آرامش